Innovarec verwerkt afval op innovatieve wijze. Dit gebeurt op verschillende locaties in Zeeland waar afval in ons eigen beheer wordt verwerkt met doel het te hergebruiken.

Zo verwerken wij onder meer bouw- en sloopafval, hout, metaal, schone en vervuilde grond, puin, papier, folie, groenafval, asfalt, dakafval en slib.

Na verwerking leveren wij producten als zand, menggranulaat, compost en innovatieve betonwaren.

Alle afvalstromen worden bij iedere inname gecontroleerd volgens de certificering, zodat wij onze klanten tijdig kunnen informeren en onze afnemers een hoge kwaliteit kunnen garanderen.

Innovarec heeft jarenlange ervaring en kennis over talloze soorten afvalstromen. Door deze kennis en onze innovatieve ideeën kunnen wij afvalstromen efficiënt recyclen naar herbruikbare grondstoffen. Hierdoor werken wij mee aan een duurzamer milieu zoals o.a. een aanzienlijke reductie in de uitstoot van CO2.