Papier en karton

Een groot deel van al het papier en karton dat in Nederland gebruikt wordt, wordt weer terug ingezameld en gerecycled. Oud papier en karton zijn belangrijke grondstoffen voor nieuw papier en karton. Voor het inzamelen van papier en karton heeft Innovarec diverse containers beschikbaar. Onder papier en karton verstaan we o.a.: drukwerk, kranten, tijdschriften en kartonnen (verpakkings)dozen.

TOEGESTAAN:

  • Schoon papier en karton

NIET TOEGESTAAN:

  • Andere afvalstoffen
6 artikel(en) gevonden
6 artikel(en) gevonden