Afval

 • Welke soorten afval kan ik laten afvoeren?

  Puin, hout, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, papier/karton, plastic, groen(tuin)afval, dakafval en tuingrond.

  Lees hier de acceptatiecriteria. 

 • Wat wordt er met mijn afval gedaan?

  Alle afvalstromen worden bij iedere storting gecontroleerd, dit gebeurt volgens de geldende certificering. De afvalstromen worden gesorteerd zodat wij een zo hoog mogelijk percentage aan herbruikbare materialen kunnen verwerken of laten verwerken. Hierdoor werken wij mee aan een duurzamer milieu en dragen we bij aan de reductie van de uitstoot van CO2.

 • Hoe vol mag een container gevuld worden?

  De container mag max. ca 20 cm boven de rand gevuld worden mits er geen extra opmerking is toegevoegd bij de aanvraag van de container. Dit ivm de max. tonnage in een container en het verplicht afnetten van de container.

  De 17 m3 puin container mag max. tot onder de rand geladen worden.